Om Oss

Firmaet

North Sea Cables Norge AS ble 05/05-15 kjøpt av DistributionNOW (NOW inc.), se www.distributionnow.com

Achilles

North Sea Cables Norge er kvalifisert i achillies felles kvalifikasjonsordning for leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark, Achillies id. 18501


achilles

ISO


iso