KS / HMS

 
 
North Sea Cables setter sikkerhet i høysete, ingen operasjon går foran sikkerhet.
Vi jobber aktivt for å forhindre en hver form for ulykke, helseskade, utslipp til miljøet eller skade på eget eller andres utstyr.

Kvalitet er en integrert del av alle North Sea Cables prosesser og tjenester.

Kvalitetssikringssystemet er basert på kravene i NS-EN 9001:2008

iso-bsi