Offshore Kabel – NEK 606


offshore-kabel-bfou

Velg kabel type

RFOU(i) 250V S1/S5

 

Instrument kabel, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

RFOU(c)250V S2/S6

 

Instrument kabel, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

BFOU(i)250V S3/S7

 

Funksjonssikker instrument kabel under brann, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

BFOU(c)250V S4/S8

 

Funksjonssikker instrument kabel under brann, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

RU(i) 250V

 

Instrument kabel, halogen-fri. Individuell folieskjerm

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

RU(c) 250V

 

Instrument kabel, halogen-fri. Kollektiv folieskjerm

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

BU(i) 250V

 

Funksjonssikker instrument kabel under brann, halogen-fri. Individuell folie skjerm

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

BU(c) 250V

 

Funksjonssikker instrument kabel under brann, halogen-fri. Kollektiv folie skjerm

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

RFOU 0,6/1kv P1/P8

 

Kraftkabel, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt høyst 70mm2: 85.44.4941 
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt over 70mm2: 85.44.4942 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4943

RFOU 6/10(12)kV P3/P10

 

Kraftkabel, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med merkespenning høyst 10 kV: 85.44.6001 
Med merkespenning over 10 kV men ikke over 30 kV: 85.44.6002 
Med merkespenning over 30 kV: 85.44.6009

RFOU 12/20(24)kV

 

Kraftkabel, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med merkespenning høyst 10 kV: 85.44.6001 
Med merkespenning over 10 kV men ikke over 30 kV: 85.44.6002 
Med merkespenning over 30 kV: 85.44.6009

BFOU 0,6/1kV P5/P12

 

Funksjonssikker kraftkabel under brann, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt høyst 70mm2: 85.44.4941 
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt over 70mm2: 85.44.4942 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4943

UX 1000V P15

 

Isolert Jord leder, halogen-fri

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt høyst 70mm2: 85.44.4941 
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt over 70mm2: 85.44.4942 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4943

RU 0,6/1kv

 

Kraftkabel, halogen-fri

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt høyst 70mm2: 85.44.4941 
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt over 70mm2: 85.44.4942 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4943

BU 0,6/1kv

 

Funksjonssikker kraftkabel under brann og halogen-fri

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt høyst 70mm2: 85.44.4941 
Med høyst 4 ledere og ledertversnitt over 70mm2: 85.44.4942 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4943

QFCI

 

Funksjonssikker optisk fiberkabel under brann og halogen-fri

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Optiske fiberkabler: 85.44.7000

QFCI MUD

 

Funksjonssikker optisk fiberkabel under brann, halogen-fri og mud bestandig

pdf
pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Optiske fiberkabler: 85.44.7000

IFLI 250V P16

 

Kabel for boligkvarter og kontorer, halogenfri

pdf

Tolltariffnummer:
Med høyst 4 ledere: 85.44.4921 
Med mer enn 4 ledere: 85.44.4922

AICI

 

Armert industri, stamkabel. Kabel for industrial kombinert innen- og utendørs bruk, oljebestandig, flammehemmende og halogenfri, fast kledning fiber

pdf
pdf

Tolltariffnummer:
Optiske fiberkabler: 85.44.7000