Tolltariff

Generelt

Den norske tolltariffen er utformet for fastsettelse av toll og innhenting av statistiske opplysninger. Eksportør skal i handelsfakturaen påføre varens tolltariffnummer slik at varene blir fortollet korrekt både ved eksport og import. Tolltariffnummerets oppbyggning er slik at de første seks sifrene er internasjonale. Det 7 siffer sier noe om tollsats og det 8 brukes til statistikk.

 

Tolltariffnummer på kabel

85.44 Gjelder for isolert kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere og optiske fiberkabler. Under finner du et utdrag som gjelder for de fleste produktene fra North Sea Cables Norge AS. Elektronisk utgave av tolltariffen finnes på www.toll.no.

 

 

Koaksialkabler

  Eksempel på type 
85.44.2000  koaksialkabler RG58 

Andre elektriske ledere for spenninger på høyst 1000 V

For merkespenninger på høyst 80 V   
85.44.4911  med partall, men ikke mer enn 10 par CAT, MXLE 
85.44.4912 med partall, mer enn 10 par,
men ikke mer enn 50 par
 
85.44.4919  andre  
For merkespenning over 80 V, men høyst 500 V  
85.44.4921 med høyst 4 ledere BFOU 250V, PR 500V 
85.44.4922  med mer enn 4 ledere  
For merkespenninger over 500 V, men ikke over 999 V  
85.44.4931  med høyst 4 ledere PFSP 750V, Gummikavel H07RN-F 
85.44.4932  med mer enn 4 ledere  
Med merkespenning på 1000 V  
85.44.4941 med høyst 4 ledere,
med ledertversnitt høyst 70mm2
PFSP 1kV EMC-line 1kV, TFXP 1kV 
85.44.4942 med høyst 4 ledere,
med ledertversnitt over 70mm2
 
85.44.4943 med mer enn 4 ledere  

Andre elektriske ledere for spenning over 1000 V

85.44.6001  med merespenning høyst 10 kV RFOU 6/10 kV 
85.44.6002 med merkespenning over 10 kV,
men ikke over 30 kV
TSLP 12 kV 
85.44.6009 med merkespenning over 30 kV RFOU 26/45 kV 

Optiske fiberkabler

85.44.7000 Optiske fiberkabler AXAI, Nanokabel, AXAI